COROCZNE DEKLARACJE KOWR

COROCZNE DEKLARACJE KOWR

PLANTATORZY WINOROŚLI 

Plantatorzy winorośli, wpisani do ewidencji winnic prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR przekazują do KOWR:

Deklarację o zbiorach winogron w danym roku winiarskim.

WZÓR DEKLARACJI

Termin upływa 15 stycznia

oraz

Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca poprzedniego roku winiarskiego.

WZÓR DEKLARACJI

Termin upływa 31 sierpnia


PRODUCENCI WINA

Producenci wina, którzy zgłosili zamiar wyrobu wina w danym roku winiarskim, przekazują do KOWR:

Deklarację o produkcji wina w danym roku winiarskim

WZÓR DEKLARACJI

Termin upływa 15 stycznia


JAK SKŁADAĆ DEKLARACJE?

Deklaracje mogą być złożone:

  • osobiście w kancelarii Centrali KOWR,
  • poprzez ePUAP,
  • wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres KOWR (poniżej)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa

Więcej o deklaracjach na stronach KOWR