Tag: miejsce publiczne

Czy na festynie można spożywać alkohol zakupiony u wystawców?

Czy na festynie można spożywać alkohol zakupiony u wystawców?

TAK. Strefa targów, jarmarków i podobnych imprez na którym dopuszczona została sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży jest z zasady przeznaczona właśnie do tej konsumpcji przez wydającą zezwolenia gminę. Trzeba jednak mieć się na baczności by nie wyjść poza wyznaczoną strefę imprezy.

Nielegalne degustacje?

Czy gmina może określić miejsca publiczne w których spożywanie alkoholu jest dozwolone?

Czy gmina może określić miejsca publiczne w których spożywanie alkoholu jest dozwolone?

TAK. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 14 ust. 2b).


Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – co się zmieniło w 2018?

Czy zakazane jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych?

Czy zakazane jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych?

TAK. Na mocy nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości z 2017 roku – zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (art. 14 ust. 2a). Na konsekwencje tego zapisu i praktykę urzędów oraz sądów przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Czy Internet jest miejscem publicznym?

Czy Internet jest miejscem publicznym?

NIE. W prawie polskim nie ma legalnej definicji miejsca publicznego. Swobodne rozszerzanie tego pojęcia na Internet nie jest uprawnione do czasu formalnego dookreślenia tej sprawy przez ustawodawcę lub sądownictwo.

Czy w miejscu publicznym można pić piwo bezalkoholowe?

Czy w miejscu publicznym można pić piwo bezalkoholowe?

TAK. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości zabrania spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Piwa znakowane jako BEZALKOHOLOWE muszą mieścić się w limicie 0,5% a zatem nie stanowią alkoholu w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości.