SPORY Z URZĘDAMI

SPORY Z URZĘDAMI

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Poprowadzimy za Ciebie lub też doradzimy Ci w postępowaniach przed organami i instytucjami publicznymi takimi jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a także pomożemy w postępowaniach przed urzędami centralnymi, ministerstwami czy władzami lokalnymi.

PROBLEM Z UZYSKANIEM LUB UTRATA ZEZWOLENIA

Kluczową z perspektywy Twojego biznesu sprawą jest posiadanie właściwego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Problemy z jego uzyskaniem lub nieszczęśliwa utrata mogą przekreślić biznesowe plany lub cały dotychczasowy dorobek. Pomożemy Ci w sytuacjach spornych z lokalną gminą.

SPORY Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI

Wesprzemy Cię w sporach z różnego rodzaju instytucjami. Jeśli jesteś przekonany o swoich prawach podczas gdy urzędnik upiera się przy odrębnym zdaniu, ocenimy Twoje racje, nakreślimy ścieżkę postępowania a także przygotujemy lub zaopiniujemy Twoje wyjaśnienia w sprawie i ewentualnie poprowadzimy postępowanie odwoławcze od niekorzystniej decyzji.