Dlaczego nie można produkować niskoalkoholowego wina musującego w procesie drugiej fermentacji alkoholowej wina odalkoholizowanego?

Dlaczego nie można produkować niskoalkoholowego wina musującego w procesie drugiej fermentacji alkoholowej wina odalkoholizowanego?

Druga fermentacja alkoholowa prowadzi do produkcji nie tylko dwutlenku węgla, ale również etanolu. Przy obecnych rodzajach fermentujących drożdży dodanie tirage liqueur do całkowicie odalkoholizowanego wina musującego prawdopodobnie doprowadziłoby zatem do powstania wina musującego, którego rzeczywista zawartość alkoholu przekraczałaby 0,5 %, a zatem byłoby niezgodne z definicją „wina odalkoholizowanego”. Produkt końcowy nie mógłby zatem być oznakowany …

Czytaj więcej Czytaj więcej

W jaki sposób producent powinien ustalić datę minimalnej trwałości odalkoholizowanych lub częściowo odalkoholizowanych produktów sektora wina?

W jaki sposób producent powinien ustalić datę minimalnej trwałości odalkoholizowanych lub częściowo odalkoholizowanych produktów sektora wina?

Jeżeli chodzi o datę minimalnej trwałości win odalkoholizowanych lub częściowo odalkoholizowanych, w art. 1 pkt 32 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (UE) 2021/2117 zmieniono art. 119 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, wprowadzając obowiązek umieszczania takiej daty na etykietach win, które zostały poddane procesowi dealkoholizacji i których rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu jest mniejsza niż 10 %. Data minimalnej trwałości powinna być podawana zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Dlaczego nazywanie produktu „odalkoholizowanym winem musującym” jest zgodne z prawem, mimo że dealkoholizacja wina musującego nie jest możliwa?

Dlaczego nazywanie produktu „odalkoholizowanym winem musującym” jest zgodne z prawem, mimo że dealkoholizacja wina musującego nie jest możliwa?

Zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi możliwe jest wytwarzanie odalkoholizowanych gazowanych win musujących z wykorzystaniem odalkoholizowanego wina podstawowego, do którego dodano dwutlenek węgla z zewnątrz. Dostępne techniki dealkoholizacji nie zapewniają jednak obecnie możliwości usuwania etanolu z win musujących przy jednoczesnym utrzymaniu ich zawartości dwutlenku węgla. Ponadto obecnie stosowane techniki fermentacji nie umożliwiają przeprowadzenia drugiej fermentacji bez powstania alkoholu. Niemniej jednak …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Jakie informacje mogą być opcjonalnie wymienione za pomocą „środków elektronicznych”, takich jak kod QR?

Jakie informacje mogą być opcjonalnie wymienione za pomocą „środków elektronicznych”, takich jak kod QR?

Informacje o składnikach i wartościach odżywczych muszą być podane, ale można je udostępnić za pomocą kodu QR lub adresu URL na etykiecie wina, który przekieruje konsumenta na stronę internetową zawierającą te informacje.

Jakie informacje nie mogą znajdować się na etykiecie wina za pomocą adresu URL lub kodu QR?

Jakie informacje nie mogą znajdować się na etykiecie wina za pomocą adresu URL lub kodu QR?

Należy pamiętać, że „etykieta elektroniczna” lub e-etykieta nie może zawierać żadnych informacji przeznaczonych do celów sprzedaży, lub marketingu. Rozpowszechnianie szczegółów dotyczących sprzedaży i marketingu wraz z wymaganymi szczegółami dotyczącymi składników lub wartości odżywczych stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/33.

Czy etykiety win o obniżonej zawartości alkoholu lub bezalkoholowych podlegają pod nowe przepisy o etykietowaniu?

Czy etykiety win o obniżonej zawartości alkoholu lub bezalkoholowych podlegają pod nowe przepisy o etykietowaniu?

Wina, których zawartość alkoholu została obniżona lub „odalkoholizowane” w wyniku procesu, podlegają tym samym przepisom, co zwykłe wina alkoholowe, choć istnieją pewne rozróżnienia w zależności od ilości alkoholu zawartego w napoju. Termin „odalkoholizowany” musi być uwzględniony i może być podany cyfrowo, jeśli zawartość alkoholu nie przekracza .5% objętości. Termin „częściowo odalkoholizowany” może być użyty, jeśli …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Co musi znajdować się na butelce (na drukowanej etykiecie) lub być do niej fizycznie dołączone?

Co musi znajdować się na butelce (na drukowanej etykiecie) lub być do niej fizycznie dołączone?

Informacje o nietolerancji, alergii i wartości energetycznej. Wartość energetyczna Zgodnie z nowymi regulacjami informacja o wartości odżywczej produktu sektora wina, umieszczona na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie, może ograniczać się do podania wartości energetycznej, którą można wyrazić za pomocą symbolu »E« oznaczającego energię. Należy pamiętać, iż musi się ona znajdować w tym samym …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Jakie składniki muszą znajdować się na drukowanej etykiecie butelki lub być do niej fizycznie dołączone?

Jakie składniki muszą znajdować się na drukowanej etykiecie butelki lub być do niej fizycznie dołączone?

Składnikami tymi są wszelkie potencjalne alergeny. Potencjalne alergeny i nietolerancje, które MUSZĄ być zawarte na drukowanej etykiecie butelki i wyraźnie widoczne, jeśli są obecne w produkcie to: 1. Zboża zawierające gluten, a mianowicie: pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe oraz produkty pochodne, z wyjątkiem: (a) syropów glukozowych na bazie pszenicy, w …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Czy kod QR może być na osobnej naklejce?

Czy kod QR może być na osobnej naklejce?

TAK, ale należy pamiętać, iż etykiety nie mogą być łatwo usuwalne, tak aby nie ograniczać dostępu konsu­menta do obowiązkowych informacji na temat żywności”. Ponadto dostarczanie za pomocą środków elektronicznych szczegółowych informacji istotnych dla wykazu składni­ków i informacji o wartości odżywczej nie zwalnia z obowiązku przedstawiania istotnych informacji zgodnie z przepi­sami UE, niezależnie od tego, czy …

Czytaj więcej Czytaj więcej