Tag: znakowanie

Co musi znajdować się na butelce (na drukowanej etykiecie) lub być do niej fizycznie dołączone?

Co musi znajdować się na butelce (na drukowanej etykiecie) lub być do niej fizycznie dołączone?

Informacje o nietolerancji, alergii i wartości energetycznej.

Wartość energetyczna

Zgodnie z nowymi regulacjami informacja o wartości odżywczej produktu sektora wina, umieszczona na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie, może ograniczać się do podania wartości energetycznej, którą można wyrazić za pomocą symbolu »E« oznaczającego energię. Należy pamiętać, iż musi się ona znajdować w tym samym polu widzenia, co pozostałe obowiązkowe dane szczegóły.

Nietolerancje i alergeny

Składniki mogące powodować alergie lub reakcje nietolerancji:

  1. wskazuje się przy użyciu nazw wskazanych w załączniku II do rozporządzenia nr 1169/2011 i załączniku I część A rozporządzenia nr 2019/33:
  1. podkreśla się w wykazie składników za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.

Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze może sam zdecydować o odpowiednim sposobie odróżnienia alergenów od pozostałych składników w wykazie. Niemniej jednak w nazwie składnika składającej się z kilku oddzielnych słów, wystarczy podkreślić słowo, które odpowiada substancji lub produktowi, wymienionym w załączniku II o rozporządzenia nr 1169/2011.

Istnieją dwie możliwości ich prezentacji na etykiecie:

a) W przypadku gdy wykaz składników znajduje się na etykiecie, wszystkie substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji muszą być oznaczone jako składniki w wykazie składników. Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 nazwa substancji lub produktu musi być podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników, np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.

b) W przypadku gdy wykaz składników prezentowany jest za pomocą środków elektronicznych, wszystkie substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji muszą być wskazane na opakowaniu, lub na załączonej do niego etykiecie. Ich prezentacja musi być poprzedzona słowem „zawiera”, po którym podaje się nazwę lub nazwy odpowiednich substancji, lub produktów. Nie muszą być jednak umieszczone w tym samym polu widzenia, co pozostałe obowiązkowe dane na podstawie odstępstwa.

Czy napój alkoholowy musi zawierać datę ważności?

Czy napój alkoholowy musi zawierać datę ważności?

NIE. Przede wszystkim napoje alkoholowe nie są oznaczane datą ważności (czyli przydatności do spożycia) ale tzw. datą minimalnej trwałości, po upływie której produkt nadaje się do spożycia, niekoniecznie jednak będzie posiadał pierwotne parametry. Zgodnie z  Załącznikiem X do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r., oznaczenie daty minimalnej trwałości nie jest jednak wymagane dla napojów o zawartości alkoholu wynoszącej 10 % objętościowo lub więcej.

O dacie minimalnej trwałości