FreshMail.pl

Tag: wino owocowe

Czy produkcję win owocowych regulują te same przepisy co produkcję wina gronowego?

Czy produkcję win owocowych regulują te same przepisy co produkcję wina gronowego?

NIE. Określenie wino oznacza wyłącznie produkt otrzymywany w drodze całkowitej lub częściowej fermentacji alkoholowej świeżych winogron, rozgniatanych lub nie lub moszczu winogronowego. (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych…). Tzw. wina owocowe zaliczane będą do kategorii  fermentowanych napojów winiarskich i regulowane zupełnie odrębnie.

Gdzie jesteś definicjo wina?

Czy produkcja win owocowych jest działalnością regulowaną?

Czy produkcja win owocowych jest działalnością regulowaną?

TAK. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców  wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Wymagania w zakresie uzyskania wpisu do rejestru nie stosuje się wyłącznie do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych.


Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Czy producent wina owocowego podlega ustawie winiarskiej?

Czy producent wina owocowego podlega ustawie winiarskiej?

TAK. Producenci wszystkich napojów winiarskich, w tym win owocowych podlegają ustawie o z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Ustawa ta określa przede wszystkim zasady wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz obrotu tymi wyrobami winiarskimi i zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich.

Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich wyrobionych domowym sposobem na użytek własny i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu.


Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 

Czy wino można produkować z innych owoców niż winogrona?

Czy wino można produkować z innych owoców niż winogrona?

NIE. Wino jest produktem wytworzonym wyłącznie z winogron. Napoje fermentowane, wytworzone z innych owoców będą wyrobami winiarskimi, przynależnymi do określonej kategorii produktów:

  • wino owocowe
  • wino owocowe wzmocnione
  • wino owocowe aromatyzowane
  • napój winny owocowy lub miodowy
  • aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy
  • wino owocowe niskoalkoholowe
  • aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe
  • cydr
  • perry

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 

Gdzie jesteś definicjo wina?

Czy zawartość alkoholu w cydrze może przekroczyć 8,5%?

Czy zawartość alkoholu w cydrze może przekroczyć 8,5%?

NIE. Cydr jest napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr (mieszaniny sporządzonej przy użyciu całych lub rozdrobnionych jabłek, moszczu jabłkowego, soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego). Napój fermentowany z jabłek, w którym zawartość alkoholu przekracza 8,5% obj. będzie przynależał do wybranej kategorii win owocowych i stosownie też musi być oznaczany.

Czym jest cydr?

FreshMail.pl