FreshMail.pl

Kategoria: ZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE

Czy na etykiecie wina należy podać numer certyfikacji?

Czy na etykiecie wina należy podać numer certyfikacji?

TAK.  Numer identyfikacyjny partii wina, które było certyfikowane co do rocznika i/lub odmian winorośli należy umieścić na etykiecie.  Numer taki umieszcza się sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, czcionką tego samego rodzaju i koloru oraz o tym samym rozmiarze, nie mniejszym niż 2 mm.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu ustalania i umieszczania numeru identyfikacyjnego partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. 2012 poz. 4)


Formalna strona etykiety

Czy na etykiecie wina musującego wolno użyć określenia „metoda klasyczna”?

Czy na etykiecie wina musującego wolno użyć określenia „metoda klasyczna”?

TAK. Metoda produkcji jest dopuszczalnym elementem etykiety wina. Można zatem używać określenia „metoda klasyczna” czy też „metoda tradycyjna” dla produkcji win musujących – jeśli oczywiście metoda taka została faktycznie zastosowana. W żadnym wypadku nie wolno nam jednak wykorzystać określenia „metoda szampańska„.


Formalna strona etykiety

Czy certyfikacja rocznika i odmiany winorośli jest odpłatna?

Czy certyfikacja rocznika i odmiany winorośli jest odpłatna?

TAK. Za przeprowadzenie certyfikacji pobierana jest  opłata, określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. 2012 poz. 3). Nie są to jednak wygórowane kwoty:

Wynoszą one:

  • 10 zł za kontrolę zgodności nazwy lub nazw odmian winorośli ze stanem faktycznym (za każdą odmianę)
  • 202 zł  jesli łączną powierzchnia winnicy nie przekracza 1ha
  • 202 zł za pierwszy hektar oraz 19 zł za każdy kolejny hektar uprawy w przypadku większych winnic

Inspektorzy naliczą także opłatę związaną z dojazdem do winnicy:

  • 8,40 zł – za odległość do 10 km
  • 21,00 zł – za odległość 10-50 km
  • 63,00 zł – za odległość 50-100 km
  • 104,00 zł – za odległość 100-150 km
  • 146,00 zł – za odległość 150-200 km
  • 167,00 zł – za odległość powyżej 200 km

REJESTRACJA WINNICY #4 – CERTYFIKACJA

Czy produkcję win owocowych regulują te same przepisy co produkcję wina gronowego?

Czy produkcję win owocowych regulują te same przepisy co produkcję wina gronowego?

NIE. Określenie wino oznacza wyłącznie produkt otrzymywany w drodze całkowitej lub częściowej fermentacji alkoholowej świeżych winogron, rozgniatanych lub nie lub moszczu winogronowego. (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych…). Tzw. wina owocowe zaliczane będą do kategorii  fermentowanych napojów winiarskich i regulowane zupełnie odrębnie.

Gdzie jesteś definicjo wina?

Czy można naklejać w Polsce banderole na alkohole sprowadzane z innych krajów UE?

Czy można naklejać w Polsce banderole na alkohole sprowadzane z innych krajów UE?

TAK. Należy jednak pamiętać, że banderole podatkowe co do zasady powinny zostać nałożone na opakowania jednostkowe z alkoholem poza Polską. Jednak Ustawa o podatku akcyzowym dopuszcza nakładanie banderol podatkowych na wyroby sprowadzane z innych krajów UE w Polsce jednak tylko w składzie podatkowym.

Skład podatkowy jest to magazyn, który posiada specjalne zezwolenie uzyskane od Naczelnika US na prowadzenie składu. Prowadzący skład musi przejść skomplikowaną procedurę,  złożyć specjalne zabezpieczenie podatku akcyzowego, prowadzić określone rejestry i ewidencje, ale w zamian może min. przechowywać określone wyroby akcyzowe, w tym alkohol, bez płacenia podatku akcyzowego, przyjmować wyroby w procedurze zawieszonego poboru akcyzy z innych składów i zza granicy i również naklejać banderole podatkowe na terenie składu.

Niestety jest to jedyny wyjątek w przypadku sprowadzania alkoholi z innych krajów UE dający możliwość naklejania banderol u nas w kraju.

Czy można w dowolny sposób nakleić banderole na tzw. bag in box-y z winem jeżeli nie jest to określone w przepisach ?

Czy można w dowolny sposób nakleić banderole na tzw. bag in box-y z winem jeżeli nie jest to określone w przepisach ?

NIE.

Rzeczywiście w przepisach aktualnie obowiązujących w Polsce, jeżeli chodzi o wino, ustawodawca określił tylko sposób nakładania banderol na butelki oraz na puszki ;). Jeżeli chcemy wprowadzić do obrotu wino w bag in box-ach, czy innych nietypowych opakowaniach (keg), należy wystąpić do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie decyzji o określenie sposobu nakładania banderol. We wniosku należy określić dokładnie jakiego producenta dotyczą dane opakowania, jak są opisane (nazwa wina itd.), jaka mają pojemność, jakie mają wymiary i gdzie mieści się „wylewka”. Należy również zaproponować sposób naklejania banderol. Oczywiście banderola powinna być naklejona w sposób uniemożliwiający otwarcie i wylanie wina bez uszkodzenia banderoli (banderol). Oczywiście wino w nietypowych opakowaniach możemy sprowadzać i znakować dopiero po otrzymaniu decyzji właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Czy można samemu zawozić banderole do winnicy w innym kraju UE w celu naklejenia ich na butelkę ?

Czy można samemu zawozić banderole do winnicy w innym kraju UE w celu naklejenia ich na butelkę ?

TAK.

Ustawodawca w Polsce nie określa dokładnie jak powinny być przesyłane banderole do firmy, która będzie je nakładać na wino w innym kraju UE, a również poza UE. Zakupujący banderole ma obowiązek zapewnienia tylko bezpieczeństwa przekazania banderol. Definicję tę zapewnia niewątpliwie osobiste dostarczenie do winnicy (pośrednika), ale również bezpieczne przesłanie przez pocztę lub firmę kurierską, w której mamy stały monitoring nad przesyłką. Oczywiście w każdym wypadku jest konieczność sporządzenia odpowiednich dokumentów do przesyłki w tym koniecznie protokołu przekazania banderol ze wskazaniem rodzaju, rocznika oraz  numeru banderol.

FreshMail.pl