Kategoria: IMPORT

Czy można naklejać w Polsce banderole na alkohole sprowadzane z innych krajów UE?

Czy można naklejać w Polsce banderole na alkohole sprowadzane z innych krajów UE?

TAK. Należy jednak pamiętać, że banderole podatkowe co do zasady powinny zostać nałożone na opakowania jednostkowe z alkoholem poza Polską. Jednak Ustawa o podatku akcyzowym dopuszcza nakładanie banderol podatkowych na wyroby sprowadzane z innych krajów UE w Polsce jednak tylko w składzie podatkowym.

Skład podatkowy jest to magazyn, który posiada specjalne zezwolenie uzyskane od Naczelnika US na prowadzenie składu. Prowadzący skład musi przejść skomplikowaną procedurę,  złożyć specjalne zabezpieczenie podatku akcyzowego, prowadzić określone rejestry i ewidencje, ale w zamian może min. przechowywać określone wyroby akcyzowe, w tym alkohol, bez płacenia podatku akcyzowego, przyjmować wyroby w procedurze zawieszonego poboru akcyzy z innych składów i zza granicy i również naklejać banderole podatkowe na terenie składu.

Niestety jest to jedyny wyjątek w przypadku sprowadzania alkoholi z innych krajów UE dający możliwość naklejania banderol u nas w kraju.

Czy mogę przywieźć napoje alkoholowe spoza UE?

Czy mogę przywieźć napoje alkoholowe spoza UE?

TAK. Należy pamiętać, że tylko w ograniczonych ilościach. Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje, że będzie to 1 litr alkoholu etylowego powyżej 22% zawartości alkoholu, 2 litry alkoholu etylowego, wina musującego poniżej 22% zawartości alkoholu, 4 litry wina niemusującego oraz 16 litrów piwa.

Czy można w dowolny sposób nakleić banderole na tzw. bag in box-y z winem jeżeli nie jest to określone w przepisach ?

Czy można w dowolny sposób nakleić banderole na tzw. bag in box-y z winem jeżeli nie jest to określone w przepisach ?

NIE.

Rzeczywiście w przepisach aktualnie obowiązujących w Polsce, jeżeli chodzi o wino, ustawodawca określił tylko sposób nakładania banderol na butelki oraz na puszki ;). Jeżeli chcemy wprowadzić do obrotu wino w bag in box-ach, czy innych nietypowych opakowaniach (keg), należy wystąpić do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie decyzji o określenie sposobu nakładania banderol. We wniosku należy określić dokładnie jakiego producenta dotyczą dane opakowania, jak są opisane (nazwa wina itd.), jaka mają pojemność, jakie mają wymiary i gdzie mieści się „wylewka”. Należy również zaproponować sposób naklejania banderol. Oczywiście banderola powinna być naklejona w sposób uniemożliwiający otwarcie i wylanie wina bez uszkodzenia banderoli (banderol). Oczywiście wino w nietypowych opakowaniach możemy sprowadzać i znakować dopiero po otrzymaniu decyzji właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Czy można samemu zawozić banderole do winnicy w innym kraju UE w celu naklejenia ich na butelkę ?

Czy można samemu zawozić banderole do winnicy w innym kraju UE w celu naklejenia ich na butelkę ?

TAK.

Ustawodawca w Polsce nie określa dokładnie jak powinny być przesyłane banderole do firmy, która będzie je nakładać na wino w innym kraju UE, a również poza UE. Zakupujący banderole ma obowiązek zapewnienia tylko bezpieczeństwa przekazania banderol. Definicję tę zapewnia niewątpliwie osobiste dostarczenie do winnicy (pośrednika), ale również bezpieczne przesłanie przez pocztę lub firmę kurierską, w której mamy stały monitoring nad przesyłką. Oczywiście w każdym wypadku jest konieczność sporządzenia odpowiednich dokumentów do przesyłki w tym koniecznie protokołu przekazania banderol ze wskazaniem rodzaju, rocznika oraz  numeru banderol.

Czy Firma z UE, która nie posiada zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Polsce może sprzedawać alkohol do bezpośrednich odbiorców indywidualnych w naszym kraju.

Czy Firma z UE, która nie posiada zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Polsce może sprzedawać alkohol do bezpośrednich odbiorców indywidualnych w naszym kraju.

TAK.

Każda firma z UE może sprzedawać produkty bezpośrednio do odbiorców indywidualnych w innych krajach wspólnotowych. W przypadku alkoholu wiąże się to tylko z koniecznością „załatwienia” wszystkich spraw związanych z podatkiem akcyzowym w kraju ostatecznego przeznaczenia wyrobu. Wymagane jest posiadanie tzw. „przedstawiciela podatkowego”, który w imieniu firmy z innego kraju wspólnotowego dopełni wszystkich koniecznych formalności w kraju odbiorcy końcowego. W przypadku Polski „przedstawiciel podatkowy” musi m.in. zakupywać i przesyłać za granicę banderole, prowadzić odpowiednie ewidencję, składać wymagane przepisami prawa deklaracje podatkowe oraz oczywiście płacić należny podatek akcyzowy. Na takie zasadzie powinny działać wszystkie sklepy internetowe sprzedające np. wino do Polskie z innych krajów wspólnotowych.

Czy na wina wzmacniane (Sherry, Porto itp. ) obowiązuje taka sama stawka podatku akcyzowego jak na pozostałe wina?

Czy na wina wzmacniane (Sherry, Porto itp. ) obowiązuje taka sama stawka podatku akcyzowego jak na pozostałe wina?

NIE. Wina wzmacniane są produkowane poprzez dodanie alkoholu nie pochodzącego bezpośrednio z fermentacji winogron. Najczęściej jest to brandy czyli alkohol destylowany z wina gronowego. Wina wzmacniane, jeżeli zawartość alkoholu w nich nie przekracza 22 % objętości,  są w związku z tym zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym tratowane jako tzw. „wyroby pośrednie” i jako takie obłożone wyższym podatkiem akcyzowym. Aktualnie stawka podatku akcyzowego dla wyrobów pośrednich w Polsce wynosi 318,00 PLN/1 hl.

Wina wzmacniane o zawartości alkoholu powyżej 22 % objętości są traktowane jako alkohol etylowy. Stawka podatku akcyzowego w takim wypadku wynosi  5.704,00 PLN / 1 hl 100% alk.

Czy próbki alkoholu przesyłane nieodpłatnie z winnic z UE muszą mieć naklejoną banderolę?

Czy próbki alkoholu przesyłane nieodpłatnie z winnic z UE muszą mieć naklejoną banderolę?

TAK. Wszystkie alkohole podlegające obowiązkowi nakładania znaków akcyzy, sprowadzane zza granicy do Polski powinny mieć naklejone banderole podatkowe. Również w przypadku próbek otrzymywanych nieodpłatnie i nieprzeznaczonych do sprzedaży na każdej butelce musi się pojawić banderola podatkowa. W przypadku próbek należy wykonać wszystkie czynności jak przy „dostawie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy” (Art. 78 Ustawy o podatku akcyzowym).

Czy za próbki alkoholu otrzymywane nieodpłatnie od producenta z UE i nie przeznaczone do sprzedaży należy zapłacić w Polsce podatek akcyzowy ?

Czy za próbki alkoholu otrzymywane nieodpłatnie od producenta z UE i nie przeznaczone do sprzedaży należy zapłacić w Polsce podatek akcyzowy ?

TAK. Wszystkich alkoholi sprowadzanych zza granicy do Polski, również otrzymywanych nieodpłatnie dotyczy obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Należy również zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym po dostawie złożyć odpowiednią deklarację podatkową.
W takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności jak przy „dostawie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy” (Art. 78 Ustawy o podatku akcyzowym). Aktualnie w Polsce stawka podatku akcyzowego na wyroby winiarskie wynosi 158,00 PLN z 1 hl wyrobu.