FreshMail.pl

Tag: sanepid

Czy ubiegając się o zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych konieczne jest zatwierdzenie lokalu przez sanepid?

Czy ubiegając się o zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych konieczne jest zatwierdzenie lokalu przez sanepid?

TAK. Zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

Czy winiarz produkujący do 1000hl wina z własnej winnicy musi uzyskać zatwierdzenie winiarni z sanepidu?

Czy winiarz produkujący do 1000hl wina z własnej winnicy musi uzyskać zatwierdzenie winiarni z sanepidu?

NIE. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zakłady produkcyjne (tak, mowa także o naszej małej winiarni), które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu przez inspekcję sanitarną.

W stosunku do winiarza, produkującego wino gronowe z własnej winnicy, który mieści się w limicie produkcji wina na poziomie do 100 000 l rocznie, zatwierdzenie zakładu nie jest wymagane (art. 63. ust. 2 pkt 5).


Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.


 

REJESTRACJA WINNICY #5 – SANEPID

Czy komercyjna produkcja wina jest limitowana?

Czy komercyjna produkcja wina jest limitowana?

NIE. Komercyjna produkcja wina nie jest w żaden sposób ograniczona. Będąc jednak producentem, produkującym wina z winogron pochodzących z upraw własnych, należy jednak pamiętać o limitach dla pewnych ułatwień:

  • Produkujący do 100 hl (10 000 litrów) winiarz zwolniony jest z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązku zatwierdzania zakładu przez sanepid
  • Produkujący do 1000 hl (100 000 litrów) winiarz nie musi prowadzić składu podatkowego

FreshMail.pl