NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W ZAKRESIE ZNAKOWANIA WINA

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W ZAKRESIE ZNAKOWANIA WINA

 • brak nazwy środka spożywczego (np. „wino”)
 • nazwa odmiejscowa dla win bez Chronionej Nazwy Pochodzenia lub Chronionego określenia Geograficznego
 • wskazanie miejsca winnicy na mapie, lub jej konturach dla win bez ChNP lub ChOG
 • logotypy stowarzyszenia lub innej organizacji, zawierające w sobie odniesienie geograficzne dla win bez ChNP lub ChOG
 • nazwy odmian winorośli oraz rocznik dla win bez certyfikacji 
 • informacja o leżakowaniu wina w beczkach 
 • określenie „reserva” lub jemu podobne
 • nieprawidłowe określenie poziomu cukru dla win musujących („wytrawne” wino musujące nie jest wytrawne!)
 • rozmieszczenie informacji obowiązkowych w różnych polach widzenia
 • zbyt mały rozmiar czcionki dla informacji obowiązkowych 
 • brak informacji o metodzie pomiaru zawartości alkoholu (metoda objętościowa, wyrażona skrótem „obj.”)
 • wykorzystanie skrótu „obj.” dla określenia „objętości” czyli ilości wina netto
 • błędny zapis jednostek miary („ML” to skrót dla megalitrów, mililitry prawidłowo oznaczamy jako „ml” lub „mL”)