REGULAMIN SKŁADU PODATKOWEGO

REGULAMIN SKŁADU PODATKOWEGO

Regulamin składu podatkowego powinien zawierać następujące elementy:


• zasady funkcjonowania składu podatkowego
• wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbędnego do:
o prowadzenia działalności gospodarczej,-dokonywania kontroli wyrobów akcyzowych,
o wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych
• opis stosowanych zabezpieczeń technicznych
• opis urządzeń służących do produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych oraz opis technologii stosowanych w składzie podatkowym
• opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej
• wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej.