REJESTRACJA DO SYSTEMU EMCS

REJESTRACJA DO SYSTEMU EMCS

Po uzyskaniu rejestracji jako zarejestrowany odbiorca przedsiębiorca musi zarejestrować się do systemu EMCS w którym odbywa się przemieszczanie wyrobów akcyzowych.

Podczas komunikacji z systemem EMCS wszystkie komunikaty powinny być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem celnym.  Podpis kwalifikowany jest komercyjnym narzędziem służącym do podpisywania dokumentów elektronicznych przesyłanych do służb fiskalnych. Uzyskanie typowego podpisu kwalifikowanego jako szeroko opisywane w dostępnych środkach, nie jest opisane w niniejszej procedurze.

Pierwszym krokiem do rejestracji do systemu EMCS jeżeli przedsiębiorca (osoba wyznaczona) nie posiada podpisu kwalifikowanego powinno być uzyskanie podpisu celnego.

Podpis  celny (certyfikat celny) jest to elektroniczny podpis służący do podpisywania elektronicznych dokumentów przesyłanych w ramach administracji celno-skarbowej.

Załącznik nr 9 – instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego


W celu uzyskania podpisu celnego, osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu musi wykonać następujące kroki:

Założenie konta użytkownika

W tym celu:

  1. uruchamia stronę systemu PUESC –   https://puesc.gov.pl/ ,
  2. w prawym górnym rogu klika na link „Utwórz konto”,
  3. wypełnia dostępny tam formularz.
  4. po zatwierdzeniu formularza użytkownik otrzyma , na wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość potwierdzającą utworzenie konta Użytkownika,
  5. należy aktywować konto za pomocą linku przesłanego w otrzymanej wiadomości z system PUESC. Link aktywacyjny jest ważny tylko 24 godziny od przesłania. Po upływie tego czasu, w przypadku braku aktywacji konto zostanie usunięte.
  6. przy pierwszym logowaniu na konto przez Użytkownika wymagane jest podanie hasła awaryjnego służącego między innymi do kontaktu z HelpDesk systemu PUESC.

Niestety w celu występowania w imieniu podmiotu gospodarczego niezbędne jest uzyskanie tzw. zawansowany poziom dostępu. Uzyskuje go oczywiście osoba upoważniona do reprezentacji  podmiotu gospodarczego.

W tym celu po zarejestrowany użytkownik systemu PUESC musi złożyć „Wniosek o rejestrację danych osoby fizycznej.

Należy po zalogowaniu się na swoje konto wejść na zakładce formularze na e-formularze i otworzyć „rejestracja osoby fizycznej”. Otworzy się formularz, który należy wypełnić.


Uzyskanie certyfikatu celnego

W tym celu należy:

  1. należy zalogować się na portalu PUESC na swoje konto (klikając na „zaloguj się” w prawym górnym rogu),
  2. wejść na „moje konto”,
  3. w panelu „obsługa certyfikatu celnego” należy przeprowadzić procedurę pobrania certyfikatu zgodnie z instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonywania podpisu elektronicznego.
  4. po uzyskaniu certyfikatu celnego, osoba, która go uzyskała powinna wypełnić  dokument „Oświadczenie bezpieczeństwa – certyfikat” – załącznik nr 2 do  Instrukcji elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego. Dokument po wypełnieniu oraz podpisaniu powinien zostać zeskanowany i wysłany (elektronicznie) na adres poczty elektronicznej  centralna.rejestracja@mf.gov.pl

ZAŁĄCZNIK – Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonania podpisu elektronicznego


Dla przyspieszenia rejestracji osoba, która uzyskała certyfikat celny może wypełniony oraz podpisany dokument „Oświadczenie bezpieczeństwa – certyfikat”  przedstawić w najbliższym Oddziale Administracji Celno-Skarbowej. Należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość.     


Po uzyskaniu podpisu celnego można przystąpić do wypełnienia wniosku o rejestracje do komunikacji z systemem EMCS zgodnie z poniższą instrukcją:

ZAŁĄCZNIK – instrukcja rejestracji osób w systemie SZPROT dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL2