STAWKI AKCYZY

STAWKI AKCYZY

PIWO

Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Docelowa stawka akcyzy na piwo wynosi 12,04 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Podwyżka akcyzy jest wprowadzana w następujący sposób:

 • 2024 r. – 10,40 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu
 • 2025 r. – 10,92 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu
 • 2026 r. – 11,47 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu

WINO

Podstawą opodatkowania wina jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.
Docelowa stawka akcyzy na wino to 245,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Podwyżka akcyzy jest wprowadzana w następujący sposób:

 • 2024 r. – 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu
 • 2025 r. – 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu
 • 2026 r. – 233,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu

NAPOJE FERMENTOWANE 

Aktualne stawki akcyzy na napoje fermentowane (cydry, perry, miody pitne, wina owocowe…) wynoszą:

 • dla cydru i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości – 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.
 • na pozostałe napoje fermentowane – docelowo 245,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Podwyżka akcyzy jest wprowadzana w następujący sposób:

 • 2024 r. – 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu
 • 2025 r. – 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu
 • 2026 r. – 233,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu

WYROBY POŚREDNIE 

Podstawą opodatkowania wyrobów pośrednich (np. wina likierowe) jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu. Docelowa stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 490,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Podwyżka akcyzy jest wprowadzana w następujący sposób:

 • 2024 r. – 424,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu
 • 2025 r. – 445,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu
 • 2026 r. – 467,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu

UWAGA!

Dla powyższych napojów alkoholowych, wytwarzanych na rynek polski przez małych producentów, stosuje się 50% stawkę akcyzy! Od 1 stycznia 2023 roku bez konieczności posiadania Certyfikatu Małego Producenta.


ALKOHOL ETYLOWY I NAPOJE SPIRYTUSOWE 

Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi obecnie 8811,00 zł od 1 hektolitr alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

I tu stawka będzie zwiększana stopniowo:

 • 2024 r. – 7610,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie
 • 2025 r. – 7991,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie
 • 2026 r. – 8391,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie

W szczególnie specyficznej sytuacji możliwe jest zastosowanie stawki 50% i w tym przypadku. Konieczne jest jednak posiadanie stosownego certyfikatu.