Tag: dostawa wina

Czy za próbki alkoholu otrzymywane nieodpłatnie od producenta z UE i nie przeznaczone do sprzedaży należy zapłacić w Polsce podatek akcyzowy ?

Czy za próbki alkoholu otrzymywane nieodpłatnie od producenta z UE i nie przeznaczone do sprzedaży należy zapłacić w Polsce podatek akcyzowy ?

TAK. Wszystkich alkoholi sprowadzanych zza granicy do Polski, również otrzymywanych nieodpłatnie dotyczy obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Należy również zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym po dostawie złożyć odpowiednią deklarację podatkową.
W takim przypadku należy wykonać wszystkie czynności jak przy „dostawie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy” (Art. 78 Ustawy o podatku akcyzowym). Aktualnie w Polsce stawka podatku akcyzowego na wyroby winiarskie wynosi 158,00 PLN z 1 hl wyrobu.