Tag: JIHARS

Czy certyfikacja rocznika i odmiany winorośli jest odpłatna?

Czy certyfikacja rocznika i odmiany winorośli jest odpłatna?

TAK. Za przeprowadzenie certyfikacji pobierana jest  opłata, określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz.U. 2012 poz. 3). Nie są to jednak wygórowane kwoty:

Wynoszą one:

  • 10 zł za kontrolę zgodności nazwy lub nazw odmian winorośli ze stanem faktycznym (za każdą odmianę)
  • 202 zł  jesli łączną powierzchnia winnicy nie przekracza 1ha
  • 202 zł za pierwszy hektar oraz 19 zł za każdy kolejny hektar uprawy w przypadku większych winnic

Inspektorzy naliczą także opłatę związaną z dojazdem do winnicy:

  • 8,40 zł – za odległość do 10 km
  • 21,00 zł – za odległość 10-50 km
  • 63,00 zł – za odległość 50-100 km
  • 104,00 zł – za odległość 100-150 km
  • 146,00 zł – za odległość 150-200 km
  • 167,00 zł – za odległość powyżej 200 km

REJESTRACJA WINNICY #4 – CERTYFIKACJA