Tag: kategorie zezwoleń

Czy istnieje osobna kategoria zezwolenia na obrót detaliczny piwem?

Czy istnieje osobna kategoria zezwolenia na obrót detaliczny piwem?

TAK. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi istnieją, trzy kategorie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Kategoria A – obejmująca napoje o zawartości alkoholu do 4,5 % alkoholu oraz piwo. Kategoria B –obejmująca napoje o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % do 18 % oprócz piwa oraz kategoria C – obejmująca napoje o zawartości alkoholu powyżej 18 %.

Sklepy specjalistyczne – wymogi co do lokalizacji