Tag: nalewki

CZY LEGALNA JEST DOMOWA PRODUKCJA NALEWEK?

CZY LEGALNA JEST DOMOWA PRODUKCJA NALEWEK?

TAK. Nie ma przeszkód ani limitów jeśli mowa o wytwarzaniu domowym sposobem i na własny użytek nalewek z wykorzystaniem komercyjnego alkoholu, od którego odprowadzono już wcześniej akcyzę.

Produkty domowe muszą być oczywiście wytworzone przez osoby fizyczne, domowym sposobem i na użytek własny. Oczywiste jest też, że nie mogą być przeznaczone do sprzedaży ani podawane w sposób wykraczający poza użytek własny.


Na potrzeby własne…