Tag: PARPA

Czy prezentowanie wizerunku grona, butelki, kieliszka itp. atrybutów w miejscach publicznych łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

Czy prezentowanie wizerunku grona, butelki, kieliszka itp. atrybutów w miejscach publicznych łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

NIE. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zakazana jest reklama napojów alkoholowych to publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Symbole, które nie mieszczą się w pojemności wskazanej powyżej definicji nie stanowią zakazanej formy reklamy napojów alkoholowych.


Zakaz reklamy alkoholu