Tag: pociąg

CZY MOŻNA SPOŻYWAĆ ALKOHOL W POCIĄGU?

CZY MOŻNA SPOŻYWAĆ ALKOHOL W POCIĄGU?

NIE. Art. 14 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w środkach i obiektach transportu publicznego. Od tej zasady są mamy jednak dwa wyjątki:

Pierwszy wyjątek dotyczy wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach komunikacji krajowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa.

Drugi zaś, pociągów komunikacji międzynarodowej, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w wagonach restauracyjnych i bufetach oraz w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia a także napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przy stolikach w wagonach restauracyjnych, w tym napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu tylko do posiłków.