Tag: spożywanie w miejscu publicznym

Czy zakazane jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych?

Czy zakazane jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych?

TAK. Na mocy nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości z 2017 roku – zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (art. 14 ust. 2a). Na konsekwencje tego zapisu i praktykę urzędów oraz sądów przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać.

Czy w miejscu publicznym można pić piwo bezalkoholowe?

Czy w miejscu publicznym można pić piwo bezalkoholowe?

TAK. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości zabrania spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Piwa znakowane jako BEZALKOHOLOWE muszą mieścić się w limicie 0,5% a zatem nie stanowią alkoholu w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości.