Tag: spożywanie

CZY MOŻNA SPRZEDAWAĆ ALKOHOL PODCZAS IMPREZY MASOWEJ?

CZY MOŻNA SPRZEDAWAĆ ALKOHOL PODCZAS IMPREZY MASOWEJ?

TAK. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z at. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych dopuszcza sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów
alkoholowych (z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka) zawierających jednak nie więcej niż 3,5% alkoholu. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać
się nadto wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.