Tag: sprzedaż premiowana

Czy można organizować promocyjną sprzedaż napojów alkoholowych?

Czy można organizować promocyjną sprzedaż napojów alkoholowych?

NIE. Co do zasady promocyjna sprzedaż napojów alkoholowych stanowi premiowaną sprzedaż alkoholu, która jest formą zakazanej promocji napojów alkoholowych zgodnie z art. 2(1) ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Wyjątek stanowi sprzedaż piwa, gdyż zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych w myśl art. 13(1) ust. 3 ustawy, nie dotyczy piwa.

Promocje i przeceny mogą mieć też miejsce wewnątrz lokalu posiadającego zezwolenie. Zgodnie z art. 13(1) ust. 9 ustawy zakazy reklamy i promocji napojów nie dotyczą reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.