Tag: sycenie miodu

Czy można produkować miód pitny nie posiadając pasieki?

Czy można produkować miód pitny nie posiadając pasieki?

TAK. Miody pitne można produkować na ogólnych zasadach regulujących produkcję wyrobów winiarskich (ustawa z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina) także w przypadku zakupu miodów służących do dalszego sycenia. Producent wytwarzający miody pitne markowe z miodów pochodzących z własnej pasieki w ilości nie większej niż 500l rocznie, zwolniony jest z części obowiązków formalnych związanych z uzyskaniem wpisu w rejestrze.