Tag: szyld

Czy szyld reklamowy marki piwnej na elewacji łamie zakaz reklamy alkoholu?

Czy szyld reklamowy marki piwnej na elewacji łamie zakaz reklamy alkoholu?

NIE. Zgodnie z  art. 13¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja muszą jednak spełniać dodatkowe warunki. Jeśli szyld reklamowy lub inne elementy wyposażenia lokalu zawierają znak towarowy producenta piwa to nie będzie on stanowił zakazanej formy reklamy.


Zakaz reklamy alkoholu