Tag: wyroby akcyzowe

Czy piwa w różnych opakowaniach można magazynować w dowolny sposób?

Czy piwa w różnych opakowaniach można magazynować w dowolny sposób?

NIE. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych w magazynie wyroby akcyzowe w opakowaniach jednostkowych powinny być ustawione oddzielnie według ich rodzaju oraz w miarę możliwości według stawek podatkowych, gramatury, pojemności i w takim porządku, aby ich sprawdzenie nie powodowało trudności.