Tag: znak towarowy

Czy szyld reklamowy marki piwnej na elewacji łamie zakaz reklamy alkoholu?

Czy szyld reklamowy marki piwnej na elewacji łamie zakaz reklamy alkoholu?

NIE. Zgodnie z  art. 13¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja muszą jednak spełniać dodatkowe warunki. Jeśli szyld reklamowy lub inne elementy wyposażenia lokalu zawierają znak towarowy producenta piwa to nie będzie on stanowił zakazanej formy reklamy.


Zakaz reklamy alkoholu

Czy prezentowanie wizerunku grona, butelki, kieliszka itp. atrybutów w miejscach publicznych łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

Czy prezentowanie wizerunku grona, butelki, kieliszka itp. atrybutów w miejscach publicznych łamie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

NIE. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zakazana jest reklama napojów alkoholowych to publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Symbole, które nie mieszczą się w pojemności wskazanej powyżej definicji nie stanowią zakazanej formy reklamy napojów alkoholowych.


Zakaz reklamy alkoholu