ZATWIERDZENIE EWIDENCJI BANDEROL

ZATWIERDZENIE EWIDENCJI BANDEROL

Ewidencja banderol podatkowych, może być prowadzona zarówno w tradycyjnej formie papierowej jak i elektronicznej.

Ewidencja papierowa, sporządzona według wzoru powinna zostać złożona do zatwierdzenia do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Karty ewidencji powinny być przeszyte, ponumerowane i ostemplowana przez przedsiębiorcę. Ewidencja po zatwierdzeniu przez Urząd Skarbowy, nie powinna pozwalać na wprowadzenia zmian bez wyraźnego śladu.

Ewidencja elektroniczna musi spełniać wymogi identyczne jak ewidencja papierowa. Stosowanie ewidencji elektronicznej wymaga zgłoszenia do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Przed dokonaniem zgłoszenia ewidencji elektronicznej należy dokonać jednak zatwierdzenia programu służącego do prowadzenia takiej ewidencji. Przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.


UWAGA!

Od 1 stycznia 2023 roku wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia dokumentacji akcyzowej wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegóły nie są jednak nadal znane.


Załączniki:

WZÓR EWIDENCJI BANDEROL


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy