Czy można destylować wino na własne potrzeby?

Czy można destylować wino na własne potrzeby?

NIE. Kwestie produkcji destylatów będących napojami spirytusowymi, reguluje Ustawa z dnia 18 października 2006 o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. 2006 Nr 208 poz. 1539).  Przepisów ustawy nie stosuje się wprawdzie do napojów spirytusowych wytworzonych domowym sposobem, na własny użytek i nieprzeznaczonych do obrotu jednak napoje te nie mogą być wytwarzane bezpośrednio w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej.

Komentarze są wyłączone