Czy napój oznaczony jako „bezalkoholowy” może zawierać alkohol?

Czy napój oznaczony jako „bezalkoholowy” może zawierać alkohol?

TAK. Napojem alkoholowym w rozumieniu polskich przepisów, jest produkt
przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego
w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Napoje oznaczane jako bezalkoholowe mogą zatem zawierać w sobie do 0,5% obj.


Art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Komentarze są wyłączone