Czy Firma z UE, która nie posiada zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Polsce może sprzedawać alkohol do bezpośrednich odbiorców indywidualnych w naszym kraju.

Czy Firma z UE, która nie posiada zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Polsce może sprzedawać alkohol do bezpośrednich odbiorców indywidualnych w naszym kraju.

TAK.

Każda firma z UE może sprzedawać produkty bezpośrednio do odbiorców indywidualnych w innych krajach wspólnotowych. W przypadku alkoholu wiąże się to tylko z koniecznością „załatwienia” wszystkich spraw związanych z podatkiem akcyzowym w kraju ostatecznego przeznaczenia wyrobu. Wymagane jest posiadanie tzw. „przedstawiciela podatkowego”, który w imieniu firmy z innego kraju wspólnotowego dopełni wszystkich koniecznych formalności w kraju odbiorcy końcowego. W przypadku Polski „przedstawiciel podatkowy” musi m.in. zakupywać i przesyłać za granicę banderole, prowadzić odpowiednie ewidencję, składać wymagane przepisami prawa deklaracje podatkowe oraz oczywiście płacić należny podatek akcyzowy. Na takie zasadzie powinny działać wszystkie sklepy internetowe sprzedające np. wino do Polskie z innych krajów wspólnotowych.

Komentarze są wyłączone