Czy browar może sprzedawać swoje produkty bezpośrednio podmiotowi posiadającemu zezwolenie na obrót detaliczny?

Czy browar może sprzedawać swoje produkty bezpośrednio podmiotowi posiadającemu zezwolenie na obrót detaliczny?

TAK. Jednak zgodnie z art. 9(1) ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w takim przypadku konieczne będzie uzyskanie przez producenta zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Bez takiego zezwolenia producent piwa swoje wyroby może sprzedawać wyłącznie odbiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Komentarze są wyłączone