Czy premiowana sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana?

Czy premiowana sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana?

TAK. Premiowana sprzedaż napojów alkoholowych stanowi przykład zakazanej promocji napojów alkoholowych.  Promocję napojów alkoholowych w rozumieniu art. 2(1) ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy rozumieć jako publiczną degustację napojów
alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

Należy jednak pamiętać, że zakaz promocji napojów alkoholowych nie dotyczy piwa.

Komentarze są wyłączone