Czy Rada Gminy może ustalać limit zezwoleń na sprzedaż piwa?

Czy Rada Gminy może ustalać limit zezwoleń na sprzedaż piwa?

TAK.  Po nowelizacji z z dnia 10 stycznia 2018 roku, Rada Gminy może ustalić maksymalną  liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w tym także dla piwa.

Komentarze są wyłączone