CZY MOŻNA WNOSIĆ ALKOHOL NA IMPREZĘ MASOWĄ?

CZY MOŻNA WNOSIĆ ALKOHOL NA IMPREZĘ MASOWĄ?

NIE. Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – kto wbrew wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe (poza zakupionymi na miejscu), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

CZY MOŻNA SPRZEDAWAĆ ALKOHOL PODCZAS IMPREZY MASOWEJ?

Komentarze są wyłączone