FreshMail.pl
Czy produkcja alkoholu musi odbywać się w składzie podatkowym?

Czy produkcja alkoholu musi odbywać się w składzie podatkowym?

NIE. Zgodnie z art. Art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – produkcja wyrobów akcyzowych (w tym napojów alkoholowych) może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem jednak produkcji:

  • wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych,
    od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od
    kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów
    akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych
    zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że
    wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od
    akcyzy ze względu na przeznaczenie
  • mniej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, win uzyskanych
    z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 17 ust. 3
    ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
    obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859)
  • piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem
    przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży
  • mniej niż 10 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego, alkoholu etylowego,
    dokonywanej przez gorzelnie prawnie i ekonomicznie niezależne od
    wszelkich innych gorzelni oraz niedziałające na podstawie licencji uzyskanej
    od innego podmiotu
  • wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy
Komentarze są wyłączone

FreshMail.pl