Czy etykiety win o obniżonej zawartości alkoholu lub bezalkoholowych podlegają pod nowe przepisy o etykietowaniu?

Czy etykiety win o obniżonej zawartości alkoholu lub bezalkoholowych podlegają pod nowe przepisy o etykietowaniu?

Wina, których zawartość alkoholu została obniżona lub „odalkoholizowane” w wyniku procesu, podlegają tym samym przepisom, co zwykłe wina alkoholowe, choć istnieją pewne rozróżnienia w zależności od ilości alkoholu zawartego w napoju.

Termin „odalkoholizowany” musi być uwzględniony i może być podany cyfrowo, jeśli zawartość alkoholu nie przekracza .5% objętości. Termin „częściowo odalkoholizowany” może być użyty, jeśli zawartość alkoholu jest większa niż 0,5%, ale poniżej minimalnej rzeczywistej zawartości alkoholu w kategorii przed odalkoholizowaniem. Ważnym rozróżnieniem jest to, że w przypadku win o mocy objętościowej poniżej 10% konieczne jest podanie daty minimalnej trwałości, która może być również dostarczona „drogą elektroniczną”.

Komentarze są wyłączone