Tag: plakat

Czy na plakacie reklamującym koncert możliwe będzie umieszczenie loga sponsora – browaru?

Czy na plakacie reklamującym koncert możliwe będzie umieszczenie loga sponsora – browaru?

TAK. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje wyjątek od zasady zakazu reklamy napojów alkoholowych. W przypadku, gdy producent piwa jest jednocześnie sponsorem imprezy masowej, zawodów sportowych czy imprezy muzycznej dopuszczalne jest podanie jego nazwy, bądź użycie znaku towarowego m.in. na plakatach, czy też biletach.