Czy na plakacie reklamującym koncert możliwe będzie umieszczenie loga sponsora – browaru?

Czy na plakacie reklamującym koncert możliwe będzie umieszczenie loga sponsora – browaru?

TAK. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje wyjątek od zasady zakazu reklamy napojów alkoholowych. W przypadku, gdy producent piwa jest jednocześnie sponsorem imprezy masowej, zawodów sportowych czy imprezy muzycznej dopuszczalne jest podanie jego nazwy, bądź użycie znaku towarowego m.in. na plakatach, czy też biletach.

Komentarze są wyłączone