Czy wino ma minimalny, wymagany poziom kwasowości?

Czy wino ma minimalny, wymagany poziom kwasowości?

TAK. Wino posiada minimalną całkowitą zawartość kwasowości wyrażonej jako kwas winowy nie mniejszą niż 3,5 grama na litr lub 46,6 miliekwiwalenta na litr. Podstawa prawna: Część II załącznika VII do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Czy wina owocowe mają minimalne i maksymalne granice kwasowości?

Czy wina owocowe mają minimalne i maksymalne granice kwasowości?

TAK. Fermentowane napoje winiarskie mają kwasowość ogólną wyrażoną jako kwas jabłkowy w ilości od 3,5 do 14 gramów na litr. Podstawa prawna art. 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, rodzajów tych napojów, ich dodatkowego znakowania oraz szczegółowych wymagań, które powinny …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Czy na etykiecie wina z kilku odmian winorośli można umieszczać nazwy szczepów?

Czy na etykiecie wina z kilku odmian winorośli można umieszczać nazwy szczepów?

TAK. Należy jednak pamiętać, że podanie nazwy odmiany winorośli uwarunkowane jest wcześniejszym przejściem certyfikacji danej partii wina co do odmiany. Jedna dana odmiana stanowi minimum 85% zawartości kupażu, może zostać umieszczona na etykiecie samodzielnie. W przypadku użycia większej ilości odmian, jeśli stanowią łącznie 100% zawartości kupażu, oznaczamy je począwszy od tej której zawartość jest największa. Jeśli …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Czy podanie numeru partii na napojach alkoholowych jest obowiązkowe?

Czy podanie numeru partii na napojach alkoholowych jest obowiązkowe?

TAK. Wszelkie środki spożywcze w opakowaniach jednostkowych znakuje się kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej na opakowaniu albo etykiecie. Może być stworzony w sposób dowolny, wygodny wewnętrznie dla producenta. Jedyne o czym trzeba pamiętać to jasne oznaczenie, że dane oznaczenie to numer partii. Może to być wprost zapis „numer partii”. Można też poprzedzić numer partii dużą literą „L”. Formalna …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Czy wino różowe może robić mieszając wino białe z czerwonym?

Czy wino różowe może robić mieszając wino białe z czerwonym?

NIE. Wino można uzyskiwać przez mieszanie lub kupażowanie wyłącznie wówczas, gdy składniki przeznaczone do mieszania lub kupażowania mają cechy umożliwiające uzyskanie wina. Nie można jednak otrzymywać wina różowego przez kupażowanie wina białego bez ChNP/ChOG z winem czerwonym bez ChNP/ChOG. Wyjątkiem jest tu przygotowanie cuvée dla win musujących. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/934 z …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Czy mały producent napojów alkoholowych musi uzyskać decyzję środowiskową?

Czy mały producent napojów alkoholowych musi uzyskać decyzję środowiskową?

NIE. Dnia 10 września 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), którego postanowienia weszły w życie 11 października 2019 roku. Do inwestycji potencjalnie oddziałujących na środowisko (dla realizacji których konieczne było wcześniejsze uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) zaliczone zostały jedynie: browary o wydajności nie mniejszej niż 50 …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Czy roczne limity produkcji cydrów i win owocowych się sumują?

Czy roczne limity produkcji cydrów i win owocowych się sumują?

TAK. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, określa pewne limity dla produkcji wyrobów winiarskich na nieco uproszczonych zasadach. Producent taki nie musi spełniać wszystkich wymagań potrzebnych dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich. Limity te wynoszą kolejno: 10 …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Czy limity roczne dla rzemieślniczej produkcji wina i innych wyrobów fermentowanych się sumują?

Czy limity roczne dla rzemieślniczej produkcji wina i innych wyrobów fermentowanych się sumują?

NIE. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, określa pewne limity dla produkcji wina oraz innych wyrobów winiarskich na nieco uproszczonych zasadach. Dotyczą one produkcji wina z upraw własnych do 100 000 l rocznie ale też innych wyrobów winiarskich jak cydry (10 000 l …

Czytaj więcej Czytaj więcej

Czy „mały winiarz” musi uzyskiwać wpis w sanepidzie?

Czy „mały winiarz” musi uzyskiwać wpis w sanepidzie?

TAK. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zakłady produkcyjne (tak, mowa także o naszej małej winiarni), które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładu przez inspekcję sanitarną. Zatwierdzenie zakładu jest procedurą dość uciążliwą a z uwagi na technologię produkcji …

Czytaj więcej Czytaj więcej