Czy przedsiębiorca nieposiadający zezwolenia na sprzedaż alkoholu może organizować darmową degustację sprowadzanych przez siebie trunków?

Czy przedsiębiorca nieposiadający zezwolenia na sprzedaż alkoholu może organizować darmową degustację sprowadzanych przez siebie trunków?

TAK. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu nie jest niezbędne do sprowadzanie zza granicy oraz przeprowadzenia darmowej degustacji. Wymogiem formalnym jest w takim wypadku rejestracja organizatora jako podatnika akcyzowego we właściwym US (deklaracja AKC-R) oraz złożenie zawiadomienia do właściwego Naczelnika US o planowanej degustacji z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym zgodnie z par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (tekst jednolity D.U. poz. 2335 z 2017 roku).
W takim przypadku jeżeli sprowadzamy alkohol z UE postępujemy jak przy „dostawie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy”, jeżeli sprowadzamy z poza UE do odprawy celnej dołączamy potwierdzoną kopie zawiadomienia złożonego do Naczelnika US.

Komentarze są wyłączone