Czy podawanie na etykiecie zawartości ekstraktu jest obowiązkowe?

Czy podawanie na etykiecie zawartości ekstraktu jest obowiązkowe?

NIE. Rozporządzenie 1169/2011 jak i ustawa o jakości handlowej produktów rolno-spożywczych nie przewidują takiego wymogu. W sytuacji jednak dobrowolnego podania takiej informacji musi być ona oparta na badaniach naukowych.

Etykieta piwa – wymogi prawne

 

Komentarze są wyłączone