Czy na etykiecie wina z kilku odmian winorośli można umieszczać nazwy szczepów?

Czy na etykiecie wina z kilku odmian winorośli można umieszczać nazwy szczepów?

TAK. Należy jednak pamiętać, że podanie nazwy odmiany winorośli uwarunkowane jest wcześniejszym przejściem certyfikacji danej partii wina co do odmiany.

Jedna dana odmiana stanowi minimum 85% zawartości kupażu, może zostać umieszczona na etykiecie samodzielnie.

W przypadku użycia większej ilości odmian, jeśli stanowią łącznie 100% zawartości kupażu, oznaczamy je począwszy od tej której zawartość jest największa. Jeśli odmian jest więcej niż 3, to kolejne odmiany powinny zostać ujęte już poza główną etykietą.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji 

Komentarze są wyłączone