Czy podanie numeru partii na napojach alkoholowych jest obowiązkowe?

Czy podanie numeru partii na napojach alkoholowych jest obowiązkowe?

TAK. Wszelkie środki spożywcze w opakowaniach jednostkowych znakuje się kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej na opakowaniu albo etykiecie.

Może być stworzony w sposób dowolny, wygodny wewnętrznie dla producenta. Jedyne o czym trzeba pamiętać to jasne oznaczenie, że dane oznaczenie to numer partii. Może to być wprost zapis „numer partii”. Można też poprzedzić numer partii dużą literą „L”.

Formalna strona etykiety

Kiedy możemy nie podawać numeru partii?

  • przeznaczonych do sprzedaży albo dostarczenia do miejsc tymczasowego składowania, przygotowania albo pakowania,
  • Środków spożywczych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta bez opakowania lub pakowanych na życzenie w miejscu sprzedaży albo pakowanych w celu niezwłocznej sprzedaży
  • Środków spożywczych w opakowaniach lub pojemnikach, jeżeli największa powierzchnia tego opakowania lub pojemnika jest mniejsza niż 10 cm2
  • Środków spożywczych, których oznakowanie zawiera datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia, określone z podaniem co najmniej dnia i miesiąca, jeżeli określenie to wystarcza do identyfikacji partii produkcyjnej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej

Komentarze są wyłączone