Kategoria: ZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE

Czy można samemu zawozić banderole do winnicy w innym kraju UE w celu naklejenia ich na butelkę ?

Czy można samemu zawozić banderole do winnicy w innym kraju UE w celu naklejenia ich na butelkę ?

TAK.

Ustawodawca w Polsce nie określa dokładnie jak powinny być przesyłane banderole do firmy, która będzie je nakładać na wino w innym kraju UE, a również poza UE. Zakupujący banderole ma obowiązek zapewnienia tylko bezpieczeństwa przekazania banderol. Definicję tę zapewnia niewątpliwie osobiste dostarczenie do winnicy (pośrednika), ale również bezpieczne przesłanie przez pocztę lub firmę kurierską, w której mamy stały monitoring nad przesyłką. Oczywiście w każdym wypadku jest konieczność sporządzenia odpowiednich dokumentów do przesyłki w tym koniecznie protokołu przekazania banderol ze wskazaniem rodzaju, rocznika oraz  numeru banderol.

Czy napój alkoholowy musi zawierać datę ważności?

Czy napój alkoholowy musi zawierać datę ważności?

NIE. Przede wszystkim napoje alkoholowe nie są oznaczane datą ważności (czyli przydatności do spożycia) ale tzw. datą minimalnej trwałości, po upływie której produkt nadaje się do spożycia, niekoniecznie jednak będzie posiadał pierwotne parametry. Zgodnie z  Załącznikiem X do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r., oznaczenie daty minimalnej trwałości nie jest jednak wymagane dla napojów o zawartości alkoholu wynoszącej 10 % objętościowo lub więcej.

O dacie minimalnej trwałości

Czy informacje obowiązkowe mogą być umieszczone na kontretykiecie?

Czy informacje obowiązkowe mogą być umieszczone na kontretykiecie?

TAK. Przez etykietę należy rozumieć jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie lub pojemnik z żywnością lub załączony do opakowania lub pojemnika z żywnością. Jest nią zatem także kontretykieta. Informacje, które z mocy prawa mają zostać ujawnione na etykiecie, mogą być umieszczane zarówno na etykiecie głównej jak i kontretykiecie.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


Formalna strona etykiety

CZY DOPUSZCZALNY JEST BŁĄD PRZY OZNACZENIU ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYROBACH FERMENTOWANYCH?

CZY DOPUSZCZALNY JEST BŁĄD PRZY OZNACZENIU ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYROBACH FERMENTOWANYCH?

TAK, musi się jednak mieścić w określonej granicy błędu. Dopuszczalne odchylenie dla win spokojnych, wynosi 0,5 % obj. W przypadku wina musującego, win owocowych, cydrów, perry, miodów pitnych, itp. odchylenie nie może przekroczyć 1 % obj (oznaczenie zawartości alkoholu odbywa się w temperaturze 20 °C.).


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności…

Czy dopuszczalny jest błąd przy oznaczeniu zawartości alkoholu w piwie?

Czy dopuszczalny jest błąd przy oznaczeniu zawartości alkoholu w piwie?

TAK, musi się jednak mieścić w określonej granicy błędu. Dopuszczalne odchylenie dla piw o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5,5 % obj, wynosi 0,5 % obj. W przypadku piwa o zawartości alkoholu przekraczającej 5,5 % obj wynosi zaś 1 % obj (oznaczenie zawartości alkoholu odbywa się w temperaturze 20 °C.).


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności…

Czy napoje alkoholowe zawsze muszą mieć oznaczenie zawartości alkoholu?

Czy napoje alkoholowe zawsze muszą mieć oznaczenie zawartości alkoholu?

NIE. Zgodnie z prawem wspólnotowym, nie ma obowiązku oznaczania zawartości alkoholu, napojów o zawartości alkoholu poniżej 1,2 % objętościowo.


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności…

Czy napój oznaczony jako „bezalkoholowy” może zawierać alkohol?

Czy napój oznaczony jako „bezalkoholowy” może zawierać alkohol?

TAK. Napojem alkoholowym w rozumieniu polskich przepisów, jest produkt
przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego
w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Napoje oznaczane jako bezalkoholowe mogą zatem zawierać w sobie do 0,5% obj.


Art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi