CHECKLISTA DLA PROJEKTANTÓW ETYKIET

CHECKLISTA DLA PROJEKTANTÓW ETYKIET

Informacje, które muszą pojawić się na etykiecie w JEDNYM POLU WIDZENIA:

 • nazwa kategorii produktu sektora wina (np. „wino”, „wino musujące gatunkowe”)
 • rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu (w formacie „12 % obj.”, czcionką wysokości 3 mm) – „obj.” to skrót dla oznaczenia metody pomiaru zawartości alkoholu, nie zaś objętości butelki
 • wskazanie kraju wytworzenia („wyprodukowano w Polsce”, „produkt Polski”, itp.)
 • wskazanie butelkującego lub, w przypadku określonych kategorii produktów, nazwę producenta lub dostawcy (frazą „butelkujący…”, „butelkowane przez…”)
 • wskazanie importera (dla win importowanych, czyli spoza UE). 
 • ilość produktu netto (w jednostkach miary właściwych dla objętości – mL, cL, L – czcionką wysokości 4 mm) – „ML” to oznaczenie dla megalitów, nie mililitrów
 • zawartość cukru w przypadku win musujących i półmusujących (fakultatywna dla win spokojnych)
 • informacja o wartości odżywczej (lub wartość energetyczna i link/QR kod prowadzący do „etykiety elektronicznej”) – przy podawaniu wartości odżywczej bezpośrednio na etykiecie ma być ona w formie tabeli lub liniowo, na stronie internetowej wyłącznie w formie tabeli
 • wykaz składników (lub link/QR kod prowadzący do „etykiety elektronicznej”)
 • wskazanie alergenów (w przypadku podawania wykazu składników, wyróżnienie ich w składzie)
 • numer partii
 • data minimalnej trwałości produktów sektora wina które poddano procesowi dealkoholizacji.