Tag: cydrownia

Czy producent napojów alkoholowych potrzebuje decyzji środowiskowej?

Czy producent napojów alkoholowych potrzebuje decyzji środowiskowej?

TAK. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), do wymagających uzyskania decyzji środowiskowej, przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się między innymi:

  • browary lub słodownie, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok (§ 3 ust. 1 pkt 99)
  • gorzelnie, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe takiej jak winiarnie, cydrownie, miodosytnie (§ 3 ust. 1 pkt 101)

 

Czy producent cydru musi posiadać własny sad?

Czy producent cydru musi posiadać własny sad?

NIE. W przypadku posiadania własnego sadu i przestrzegania limitu produkcyjnego 100hl na rok, producent korzysta jedynie z szeregu ułatwień. Cydr może być jednak produkowany także z zakupionych jabłek, moszczy jabłkowych, soków jabłkowych lub zagęszczonych soków jabłkowych. Produkcja cydru jest oczywiście działalnością regulowaną i jak każda tego typu działalność wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Cydr z polskich sadów