REJESTRACJA PRODUKCJI

REJESTRACJA PRODUKCJI

REJESTRACJA PRODUCENTA

Produkcja napojów alkoholowych jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do stosownego rejestru prowadzonego przez KOWR (produkcja wina z własnej winnicy) lub właściwego ministra. Przeprowadzimy ten proces za Ciebie przygotowując niezbędną dokumentację. Jeśli nie utworzyłeś jeszcze przedsiębiorstwa lub nie możesz zdecydować się na wybór formy prawnej, także możemy Ci pomóc

ZGŁOSZENIE PŁATNIKA AKCYZY I URZĘDOWE SPRAWDZENIE

Napoje alkoholowe są z natury rzeczy obciążone akcyzą. Jest to specjalny rodzaj podatku, który wymaga wprowadzenia w zakładzie produkcyjnym pewnych procedur. Pomożemy Ci nie tylko przy zgłoszeniu ale doradzimy też przy dostosowaniu twojej przetwórni do wymagań organów skarbowych oraz przygotowaniu stosownej dokumentacji do urzędowego sprawdzenia.

ZGODNOŚĆ PRODUKCJI Z PRZEPISAMI SANITARNYMI

Musisz pamiętać, że napoje alkoholowe są produktem spożywczym a ich produkcja musi odbywać się na zasadach określonych dla produkcji żywności. Zbadamy, czy Twój zakład spełnia warunki niezbędne do rozpoczęcia działalności produkcyjnej lub handlowej.Pomożemy też opracować dokumentację HACCP.

WNIOSKI URZĘDOWE

Pomożemy Ci opracować dokumentację na każdym etapie rejestracji produkcji alkoholu a także przygotujemy wszelkie niezbędne wnioski i pisma w postępowaniu przed urzędami.

SPORZĄDZANIE OBOWIĄZKOWYCH KONTRAKTÓW Z DOSTAWCAMI

Prawo polskie wymaga od pewnych kategorii podmiotów działających na rynkach alkoholowych, zawierania umów z dostawcami. Obowiązek ten ciąży zarówno na odbiorcy (sprzedawcy) jak i na dostawcy (producencie). Opracujemy dla Ciebie taki kontrakt.