Tag: cydr

Czy do cydru można dodać gruszki?

Czy do cydru można dodać gruszki?

TAK.  Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2011 nr 120 poz. 690) dopuszcza dodatek gruszek  całych lub rozdrobnionych, soku gruszkowego lub zagęszczonego soku gruszkowego, jeżeli nie zdominują one w wyrobie gotowym smaku, koloru lub zapachu jabłek. Napój z samych gruszek to perry.

Czy produkcja cydru jest działalnością regulowaną?

Czy produkcja cydru jest działalnością regulowaną?

TAK. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców  wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Wymagania w zakresie uzyskania wpisu do rejestru nie stosuje się wyłącznie do producentów, którzy wyłącznie wyrabiają i rozlewają wino uzyskane z winogron pochodzących z upraw własnych.


Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Czy wino można produkować z innych owoców niż winogrona?

Czy wino można produkować z innych owoców niż winogrona?

NIE. Wino jest produktem wytworzonym wyłącznie z winogron. Napoje fermentowane, wytworzone z innych owoców będą wyrobami winiarskimi, przynależnymi do określonej kategorii produktów:

  • wino owocowe
  • wino owocowe wzmocnione
  • wino owocowe aromatyzowane
  • napój winny owocowy lub miodowy
  • aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy
  • wino owocowe niskoalkoholowe
  • aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe
  • cydr
  • perry

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r.o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. 

Gdzie jesteś definicjo wina?

Czy producent cydru musi posiadać własny sad?

Czy producent cydru musi posiadać własny sad?

NIE. W przypadku posiadania własnego sadu i przestrzegania limitu produkcyjnego 100hl na rok, producent korzysta jedynie z szeregu ułatwień. Cydr może być jednak produkowany także z zakupionych jabłek, moszczy jabłkowych, soków jabłkowych lub zagęszczonych soków jabłkowych. Produkcja cydru jest oczywiście działalnością regulowaną i jak każda tego typu działalność wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Cydr z polskich sadów

Czy zawartość alkoholu w cydrze może przekroczyć 8,5%?

Czy zawartość alkoholu w cydrze może przekroczyć 8,5%?

NIE. Cydr jest napojem o rzeczywistej zawartości alkoholu od 1,2% do 8,5% objętościowych, otrzymanym w wyniku fermentacji alkoholowej nastawu na cydr (mieszaniny sporządzonej przy użyciu całych lub rozdrobnionych jabłek, moszczu jabłkowego, soku jabłkowego lub zagęszczonego soku jabłkowego). Napój fermentowany z jabłek, w którym zawartość alkoholu przekracza 8,5% obj. będzie przynależał do wybranej kategorii win owocowych i stosownie też musi być oznaczany.

Czym jest cydr?