Kategoria: ALKOHOL W INTERNECIE

Czy posiadając zezwolenie na sprzedaż detaliczną wina we własnym gospodarstwie, można sprzedawać to wino także przez internet?

Czy posiadając zezwolenie na sprzedaż detaliczną wina we własnym gospodarstwie, można sprzedawać to wino także przez internet?

NIE. Zezwolenie wydawane jest na tzw. punkt sprzedaży, czyli konkretne miejsce (w omawianym przypadku pod adresem miejsca wytworzenia wina, czyli winiarni). Sprzedaż może zostać dokonana wyłącznie w tym miejscu.


Sprzedaż alkoholu przez internet zakazana?

Czy konsumentowi, który kupił alkohol w sklepie internetowym przysługuje prawo do zwrotu?

Czy konsumentowi, który kupił alkohol w sklepie internetowym przysługuje prawo do zwrotu?

TAK. Pomijając kłopotliwą kwestię legalności samej sprzedaży w sklepie internetowym to wino należy traktować jak każdy inny przedmiot handlu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni.

Reklamacja wina raz jeszcze

Czy Firma z UE, która nie posiada zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Polsce może sprzedawać alkohol do bezpośrednich odbiorców indywidualnych w naszym kraju.

Czy Firma z UE, która nie posiada zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Polsce może sprzedawać alkohol do bezpośrednich odbiorców indywidualnych w naszym kraju.

TAK.

Każda firma z UE może sprzedawać produkty bezpośrednio do odbiorców indywidualnych w innych krajach wspólnotowych. W przypadku alkoholu wiąże się to tylko z koniecznością „załatwienia” wszystkich spraw związanych z podatkiem akcyzowym w kraju ostatecznego przeznaczenia wyrobu. Wymagane jest posiadanie tzw. „przedstawiciela podatkowego”, który w imieniu firmy z innego kraju wspólnotowego dopełni wszystkich koniecznych formalności w kraju odbiorcy końcowego. W przypadku Polski „przedstawiciel podatkowy” musi m.in. zakupywać i przesyłać za granicę banderole, prowadzić odpowiednie ewidencję, składać wymagane przepisami prawa deklaracje podatkowe oraz oczywiście płacić należny podatek akcyzowy. Na takie zasadzie powinny działać wszystkie sklepy internetowe sprzedające np. wino do Polskie z innych krajów wspólnotowych.

Czy można prowadzić sklep internetowy z alkoholem odbieranym w miejscu sprzedaży?

Czy można prowadzić sklep internetowy z alkoholem odbieranym w miejscu sprzedaży?

TAK. Orzecznictwo sądów polskich konsekwentnie potwierdza, iż nie jest dopuszczalna sprzedaż alkoholu za pośrednictwem internetu ale uwagę swoją skupia na dostawie produktu. Sama sprzedaż wywołuje bowiem skutek w momencie wydania towaru klientowi a zatem przy dostawie, odbywa się poza lokalem przedsiębiorstwa na który wydane zostało zezwolenie. Odbiór osobisty napoju alkoholowego w sklepie, zarezerwowanego wcześniej on-line, nie budzi większych emocji.

Czy Internet jest miejscem publicznym?

Czy Internet jest miejscem publicznym?

NIE. W prawie polskim nie ma legalnej definicji miejsca publicznego. Swobodne rozszerzanie tego pojęcia na Internet nie jest uprawnione do czasu formalnego dookreślenia tej sprawy przez ustawodawcę lub sądownictwo.