Tag: użytek własny

Czy prawo pozwala na domową produkcję alkoholu?

Czy prawo pozwala na domową produkcję alkoholu?

TAK. Nie ma przeszkód ani limitów jeśli mowa o wytwarzaniu domowym sposobem i na własny użytek napojów fermentowanych takich jak piwo, wino, cydr czy miód pitny. Wolno też oczywiście sporządzać nalewki z wykorzystaniem komercyjnego alkoholu, od którego odprowadzono już wcześniej akcyzę. Niedozwolone jest natomiast destylowanie nastawów fermentowanych (wina, piwa, zacierów zbożowych czy innych nastawów na owocach czy cukrze).

Produkty domowe muszą być oczywiście wytworzone przez osoby fizyczne, domowym sposobem i na użytek własny. Oczywiste jest też, że nie mogą być przeznaczone do sprzedaży ani podawane w sposób wykraczający poza użytek własny.

Na potrzeby własne…

Czy domowa produkcja destylatów jest legalna?

Czy domowa produkcja destylatów jest legalna?

NIE. Kwestie produkcji destylatów będących napojami spirytusowymi, reguluje Ustawa z dnia 18 października 2006 o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. 2006 Nr 208 poz. 1539).  Przepisów ustawy nie stosuje się wprawdzie do napojów spirytusowych wytworzonych domowym sposobem, na własny użytek i nieprzeznaczonych do obrotu jednak napoje te nie mogą być wytwarzane bezpośrednio w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej (czyli destylacji tzw. zacieru).

Czy produkcja alkoholu na użytek własny jest limitowana?

Czy produkcja alkoholu na użytek własny jest limitowana?

NIE. Produkcja napojów alkoholowych na użytek własny nie jest w żaden sposób limitowana. Można swobodnie produkować w domu wino, wino owocowe, piwo, nalewki czy też cydr. Istotne jest jednak spełnienie warunków produkcji domowej na własny użytek. Trunek musi zostać jednak wytworzony przez osobę fizyczną, domowym sposobem oraz służyć wyłącznie własnemu użytkowi (spożyty wyłącznie przez autora, jego rodzinę lub gości). Oczywiście nie może być też przeznaczony do sprzedaży.

Zakazane jest domowe produkowanie destylatów (chyba, że destylujemy wyroby spirytusowe, takie jak nalewki).

Czy legalna jest publiczna degustacja alkoholu bez opłaconej akcyzy?

Czy legalna jest publiczna degustacja alkoholu bez opłaconej akcyzy?

NIE. Banderola jest znakiem potwierdzającym opłacanie akcyzy. Zwolnienie od obowiązku opłacania tego podatku dotyczy  piwa, wina i innych napojów fermentowanych wytworzonych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonego do sprzedaży. Warunki te należy rozumieć łącznie. Nawet jeśli wino będzie jedynie prezentowane, bez możliwości jego zakupu, musi posiadać banderolę (opłacać akcyzę) jeśli nie zostanie skonsumowane przez producenta i jego najbliższych.

Wyjątek od obowiązku banderolowania stanowi piwo, które jest zwolnione z obowiązku banderolowania. Nie oznacza to oczywiście, że można w pełni legalnie poddawać publicznej degustacji piwo niewyprodukowane w reżimie akcyzowym.


Nielegalne degustacje?


 

Czy alkohol wyprodukowany na własny użytek możne być podawany nieodpłatnie w restauracji?

Czy alkohol wyprodukowany na własny użytek możne być podawany nieodpłatnie w restauracji?

NIE.  Alkohol wyprodukowany na potrzeby własne może być konsumowany wyłącznie przez samego producenta, członków jego rodziny lub jego gości. Nie istnieje możliwość podawania napojów alkoholowych, bez opłaconej akcyzy, w odmiennych okolicznościach w sposób zgodny z przepisami prawa. Odpłatność nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Na potrzeby własne…